TELEANGIOEKTAZIYALAR

TELEANGIOEKTAZIYALAR Teri kapilyarlarini kengayishidan hosil bo‘lgan, har xil shakldagi, pushti-qizil chiziqli dog‘lar. Asosan boshning ensa qismida, yuz va bo‘yin sohalarda joylashadi. Barmoq bilan bosilganda yo‘qolib, yana paydo bo‘ladi. Davolash shart emas, xavfsiz, 1-1,5 yilda o‘zi yo‘qolib ketadi. © Doctor Muxtorov