Urbanizatsiya darajasi

Urbanizatsiya darajasi Xaritada davlatlarda urbanizastiya darajasi, ya’ni umumiy aholida shahar aholisining ulushi ko’rsatilgan. O’zbekistonda aholining 50,6% qismi shaharlarda yashaydi.

Urbanizatsiya darajasi Read More »