Urma zarbli musiqa cholg’u asboblari guruhi

Urma zarbli musiqa cholg’u asboblari guruhi.   Doira Xalq cholg’u asboblarinnng paydo bo’lish tarixi uzoq o’tmishga borib taqaladi. Musiqachilikda dastlab urma zarbli cholg’ular paydo bo’lgan. Bular Nog’ora, chindovul, childirma, dovul va doyralardir. Qadim zamonlardan to hozirgi davrimizgacha bizga yetib kelgan doyra cholg’u asbobi o’zgarmagan holda saqlanib kelmoqda. Musiqa sohasida, O’rta Osiyo va Sharq xalqlari qatori, o’zbek usullari, ya’ni ritmik […]

Urma zarbli musiqa cholg’u asboblari guruhi Читать дальше »