Urma zarbli musiqa cholg’u asboblari guruhi

DO`STLARGA ULASHING:

Urma zarbli musiqa cholg’u asboblari guruhi.
 
Doira Xalq cholg’u asboblarinnng paydo bo’lish tarixi uzoq o’tmishga borib taqaladi. Musiqachilikda dastlab urma zarbli cholg’ular paydo bo’lgan. Bular Nog’ora, chindovul, childirma, dovul va doyralardir. Qadim zamonlardan to hozirgi davrimizgacha bizga yetib kelgan doyra cholg’u asbobi o’zgarmagan holda saqlanib kelmoqda.
Musiqa sohasida, O’rta Osiyo va Sharq xalqlari qatori, o’zbek usullari, ya’ni ritmik yo’llari va ularning rivojlanish usullari alohida o’rin egallaydi. Usullar qoida bo’yicha urib chalinadigan musiqa asboblari ijrosida qo’llaniladi. Eng ko’p tarqalgan urma zarbli musiqa asboblaridan, O’zbekistonda, Tojikistonda va Uyg’ur xalqlari, shu bilan bir qatorda, Sharqda o’zining shirali ovoziga ega bo’lgan, musiqa cholg’u asbobi doyra hisoblanadi.
Doyra iborasi ba’zan «Dapp», «Childirma», «Chirmanda» deb yuritiladi. Xorazmda dapp, childirma ijrochini esa “Dappchi”-childirmachi deb aytadilar, Buxoroda doyradast, Farg’onada chirmandachi, Samarqanda esa doyrachi deb yuritiladi.              
O’zbek xalqi qadimdan doyra asbobini juda ardoqlab kelgan. O’tmishda bu asbob sadolari ostida xalqni maydonlarga, to’y-tomoshalarga, musobaqa kurashlarga va har-xil sayillarga chaqirganlar. Jumladan: «Hosil bayrami», «Uzum sayli», «Qovun sayli» kabi mavsumiy bayramlar keng tarqalgan.
Bayramlarda, madaniy marosimlarda ayniqsa karnay, surnay va nog’ora, doyra kabi urma zarbli musiqa cholg’ulari keng qo’llanilgan.
Buyuk Shark mutafakkirlarining merosi, halq cholg’ularini o’rganish sohasida ham tarixiy qimmatga ega. Abu Nasr Muhammad Farobiyning mashhur asari «Musiqa haqida katta kitob» («Kitob al-musiqa, al-kabir») ulkan ahamiyatga ega. O’rta asr olimi bu kitobdan ikki xil musiqa ijrochiligi: ohangni inson ovozi (qo’shiq san’ati) va cholg’ular vositalarida qayta tiklashga ajratadi.
Darvish Ali o’z davri (XVII acp) da mavjud bo’lgan cholg’u ansambllari va ularning ijrochilari haqida ma’lumot bergan. Saroyda 60 cholg’uchidan iborat ansambl bo’lgan. «Nog’ora xona» deb atalgan 60 kishilik cholg’uchilar ansamblni nog’orachi boshqargan. Darvish Ali misol tariqasida shunday dalilni keltiradi:
«Sulton Husayin saroyida ansamblning rahbar-mehtar vazifasini nog’orachi Sayid Ahmadbin mehtariy Miroqiy bajargan. «Nog’ora xona» nog’ora va damli musiqa cholg’ularida kuy chalayotgan paytda ijrochilar joylashgan xona ko’zda tutiladi.
Bizning jumhuriyatimizda doyra ritmik usullarini dunyoga mashhur qilishda o’z hissasini qo’shgan Usta Olim Komilovning boy merosi avlodlar uchun katta maktab vazifasini o’tamoqda. Mashhur doyrachilar G’ofur Azimov, G’ofur Inog’omov, Rahim Isaxo’jayev, Evner Barayev, Qahramon Dadayev, Ravshan Akbarbekov, Odil Kamolxo’jayev, Dadaxo’ja Sottixo’jayev, To’ychi Inog’omovlar ustaning ananalarini davom ettirdilar.
Shuningdek, Toshkent Davlat konservatoriyasi dosenti A.XLiviyev ham «Doyra uchun etyudlar» to’plamini yaratgan edi. Sam.DU. musiqa fakulteti dosenti Ya.Haqqulov «Doyra uchun pyesalar» to’plami yaratganlar. A.Rasulov nomidagi Sam. DSBYu katta o’qituvchisi Asliddin Sirojev «Doyra uchun pyesalar» yaratdilar, A.Ashrafxo’jayev «Doyra sinfi bo’yicha xrestomatiya yozganlar».
 

Оставьте комментарий