Viktor Tomilov. Kosa tagida nimkosa

Kim bitta toshga ikki marta qoqilsa, uchinchi marta ham qoqiladi. * * * Batartib turmush uchun kurashib, o‘z uyida shikoyat daftari yuritishni yo‘lga qo‘ydi. * * * Agar dunyoni ag‘dar-to‘ntar qilmoqchi bo‘lsang, buning yo‘li oson: oyog‘ingni osmonga qilib, boshing bilan tursang bas. * * * O‘rmondagi e’lon: tsirkda ishlash uchun olim ayiq kerak. * * …

Viktor Tomilov. Kosa tagida nimkosa Читать далее »