Estetik tarbiya uning vazifalari, vositalari, tahdidlar va “ommaviy madaniyat”

Estetik tarbiya uning vazifalari, vositalari, tahdidlar va “ommaviy madaniyat”.              Estetik tarbiya – jamiyatda ma’naviy muhitni paydo qilishga  ko’mak beruvchi  muhim unsur bo’lib, u inson didini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi  hamda ana shu orqali insonni jamiyat  munosabatlariga yaqinlashtiruvchi kuchdir.              Hozirda estetik tarbiyaning  ko’lami tobora kengaymoqda. Shunga ko’ra, u o’z oldiga talaygina muhim vazifalarni qo’ygan. Bular:-kishilarda san’at […]

Estetik tarbiya uning vazifalari, vositalari, tahdidlar va “ommaviy madaniyat” Читать дальше »