Xulq-atvor to‘g‘risida

Madaniyat to‘g‘risidagi tushuncha nihoyatda keng — u yuz yuvishdan tortib, inson tafakkurining eng yuksak cho‘qqilarigacha boradi. M.I. KALININ Inson o‘z ishlarining in’ikosidir. F. ShILLER Inson o‘zining qator xulq-atvoridan boshqa narsa emas. G. GEGEL Inson — xulq-atvor jarayonidir. A. GRAMShI Aqli ravshan, axloqiy pok va jisman ozoda bo‘lish kerak. A. P. ChEXOV Ynsonda hamma narsa: yuz […]

Xulq-atvor to‘g‘risida Читать дальше »