1-7 Sinflar Musiqa fanidan taqvim-mavzu reja

DO`STLARGA ULASHING:

MUSIQA  MADANIYATI  FANI

 

Dars tartibi
Bo‘lim va  mavzular
Soat
Dars o‘tish sanasi
Uyga vazifa
1-sinf
1-chorak
1-2-dars
Biz yoqtirgan kuylar.

Musiqa tinglash:“O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”. A.Oripov she’ri, M.Burhonov musiqasi. “Do‘loncha” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Aziz bo‘ston- O‘zbekiston” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish.

2
 
 
3-4-dars
Milliy cholg‘ular bilan tanishamiz.

Musiqa tinglash:“Raqs” o‘zbek xalq kuyni tinglab, kuyga mos qo‘l harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Olma” P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi:Milliy cholg‘ular – doira va nog‘ora bilan tanishish.

2
 
 
5-6-dars
Tinglaymiz, o‘rganamiz

Musiqa tinglash:“Yurish marshi” F.Nazarov musiqasi. “Marsh” D.Omonullayeva musiqasini tinglab, marsh musiqa sadosi ostida harakatlar bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘qishni bilib olsang”, M.Yunusov she’ri, M.Dadaboyev musiqasi.

Musiqa savodi: Qanday tovushlarni bilasiz? Shovqinli va musiqiy tovushlar.

2
 
 
7-8-dars
Biz yoqtirgan qo‘shiqlar.

Musiqa tinglash: “Andijon polkasi” o‘zbek xalq kuyini tinglab, milliy raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Salom bergan bolalar”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqiy tovushlarni past-balandligini ajratish.

2
 
 
9-dars
Musiqali o‘yinlar

Musiqa tinglash:“Oq terakmi, ko‘k terak” X.Qayumov she’ri, A.Mansurov musiqasini tinglab, bolalar xalq o‘yiniga mos ritmik harakatlarni bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ayiqpolvonlar bog‘chasi”, H.Muhammad she’ri, T.Toshmatov musiqasi.

Musiqa savodi: Nota yo‘li.

1
 
 
2-chorak
10-11-dars
Tinglaymiz, raqsga tushamiz.

Musiqa tinglash:“Qari navo” o‘zbek xalq kuyi. “Ufor” o‘zbek xalq kuylarini tinglab, chapak yoki shiqildoq chalib, o‘qituvchi ijrosiga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Alifbo bayrami”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi:Skripka (sol) kaliti, uning yozilishi, skripka kalitining nota yo‘lidagi joylashuvi

2
 
 
12-13-dars
Musiqaning sehrli olami.

Musiqa tinglash: “Sarbozcha” o‘zbek xalq kuyi. “Polka” X.Izamov musiqasini tinglab, kuyga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Alifbo bayrami”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Shoir, kompozitor, xonanda va sozandalarni farqini bilish.

2
 
 
14-15-dars
Musiqali o‘yinlar va raqslar.

Musiqa tinglash: “Asp bo‘laman” o‘zbek xalq kuyini tinglab,chapak yordamida raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Birinchi qor” R.Tolib she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Tovushlarning bir-biridan farqini bilish.

2
 
 
16-dars
Dars-konsert.
1
 
 
3-chorak
17-18-dars
Qo‘shiqlar olamiga sayohat.

Musiqa tinglash:“Pianino” M.Zaynutdinova she’ri, J.Najmiddinov musiqasini tinglash, chapak chalib, ritmik jo‘r bo‘lish

Jamoa bo‘lib kuylash: “Nevaralar qo‘shig‘i”, S.Barnoyev she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Yetti tovush nomi, ularning ketma-ketligda yuqori va pastga borishi.

2
 
 
19-20-dars
Raqs olamiga sayohat.

Musiqa tinglash: “Chertmak” xalq kuyini tinglab, shiqildoq chalib, kuyga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Childirma”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: tovushlar baland-pastligini zinachalar ifodasida tasvirlash.

2
 
 
21-22-dars
Musiqa bizning hayotimizda.

Musiqa tinglash: “Chamanda gul” o‘zbek xalq qo‘shig‘ini tinglash hamda doirachalarda kuyga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Gullola” M.Odilova she’ri, I.Akbarov musiqasi.

Musiqasavodi:Do-major tovushqatoridakuylash.Tovushlarning ritmik bo‘linishi va ularning nota vositasida belgilanish.

2
 
 
23-24-dars
Biz sevgan cholg‘ular.

Musiqa tinglash:“Kapalak”, Z.Diyor she’ri, S.Boboyev musiqasinitinglash hamda doirachada ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Diloromning qo‘shig‘i”, I.Donish she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Butun nota shakli.

2
 
 
25-dars
Nazorat ishi.
1
 
 
4-chorak
26-27-dars
Musiqa tovushlari.

Musiqa tinglash: “Quyonim” o‘zbek xalq o‘yinini tinglash hamda chapak chalib kuyga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Sehrli dunyo”, X.Axmedova she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Yarim nota.

2
 
 
28-29-dars
Musiqaning sehrli olami.

Musiqa tinglash:“Boboq xo‘roz”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasigachapak va cholg‘ularda ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Shudring”, Q.Ota she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Chorak notaning yozilishi.

2
 
 
30-31-dars
“Kompozitorlar-bolalarga”

Musiqa tinglash: “Lavlagi”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bug‘doy”, R.Tolib she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Nimchorak notaning yozilishi. Shoir va kompozitorlar yaratgan kuy-qo‘shiqlar.

2
 
 
32-dars
Nazorat ishi.
1
 
 
33-dars
Dars-konsert.
1
 
 
 

2-sinf

1-chorak

1-dars

Vatanimizni madh etamiz

Musiqa tinglash: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”, A.Oripov she’ri, M.Burhonov musiqasi. Musiqa jo‘rligida cholg‘u ijrochiligi immitatsiyasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Vatanjonim-vatanim”, P.Mo‘min she’ri,. D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Qo‘shiq aytish qoidalari. Notalarning yozilishi va nomlanishi.

1
 
 
2-3-dars
Musiqa bizning hayotimizda

Musiqa tinglash: “Usmoniya” o‘zbek xalq kuyini tinglab. Musiqa jo‘rligida cholg‘u ijrochiligi immitatsiyasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Vatanjonim-vatanim”, P.Mo‘min she’ri,. D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Shovqinli va musiqiy tovushlar.

2
 
 
4-5-dars
Yakkanavozlik

Musiqa tinglash: “Qashqarcha” o‘zbek xalq kuyiga mos chapakda ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Maktabim”, I.Muslimov she’ri, F.Nazarov musiqasi.

Musiqa savodi: Yakkanavozlik. Notalarning bo‘linishi.

2
 
 
6-dars
Jo‘rnavozlik

Musiqa tinglash: “Sanam uforisi” o‘zbek xalq kuyiga mos cholg‘ular yoki chapakda ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Qizaloq”, T.Nazarov she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Jo‘rnavozlik. Nota yo‘lida joylashgan notalar.

1
 
 
7-dars
Nazorat ishi
1
 
 
8-9-dars
Biz musiqani sevamiz

Musiqa tinglash: “Ota-onalarga”, E.Rahimov she’ri, G‘.Qodirov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bolalar va g‘ozlar”, M.Qo‘ldoshev she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Shoir, kompozitor, xonanda, sozanda kasblarini bir-biri bilan hamkorlikdagi ishlari haqida ma’lumot.

2
 
 
2-chorak
10-11-dars
Xonandalar ansambli

Musiqa tinglash: “Farg‘onacha” o‘zbek xalq kuyi, “Ufori ganji qorabog‘” Xorazm xalq kuyi. Doirachalarda kuyga mos ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Kitobim qo‘limda”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Notalar cho‘zimining yozilish shakllari va sanog‘ini o‘rganish.

2
 
 
12-13-dars
Musiqa cholg‘ulari. “Cholg‘uchilar ansambli”

Musiqa tinglash: “Norim-norim” xalq kuyi. “Xorazm lazgisi” kuyiga mos raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yurtim chiroyli”, P.Tolib she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: O‘zbek xalq cholg‘ularini bir-biridan farqlash. Ansambl haqida ma’lumot.

2
 
 
14-dars
Nazorat ishi
1
 
 
15-16-dars
Bolalar ansambli

Musiqa tinglash: Bolalar ijrosidagi qish fasli qo‘shiqlaridan tinglash hamda kuy-qo‘shiqlarga mos raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Archa bayrami”, A.Raxmat she’ri, I.Akbarov musiqasi.

Musiqa savodi: Notali mashqlar kuylash.

2
 
 
3-chorak
17-18-dars
“Kuy” haqida tushuncha

Musiqa tinglash: “Mahallada duv-duv gap” kinofilmidan kuy parchasini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘ynadik, hech to‘ymadik”, P. Mo‘min she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Takt chizig‘i haqida ma’lumot.

2
 
 
19-20-dars
Kuyda nimalar ifodalanadi?

Musiqa tinglash: “Shohi so‘zana”, A. Muhamedov musiqasi. Cholg‘u immitatsion ijrosida dinamik vositalarni his qila olish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘ynaylik”, A.Raxmat she’ri, I.Akbarov musiqasi.

Musiqa savodi: Usul berib notalarni sanashni o‘rganish.

2
 
 
21-22-dars
Kompozitor Shermat Yormatov ijodi

Musiqa tinglash: Sh.Yormatovning bolalar uchun yozilgan CD yoki DVDdan foydalangan holda qo‘shiqlarini tinglash. “G‘ildiragim”, T.Bahromov she’ri, Sh.Yormatov musiqasi. Cholg‘u immitatsion ijro vositasida ritmik hissalarni his qila olish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sog‘lom avlod” qo‘shigi”, T.Bahromov she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Shermat Yormatov hayoti va ijodi haqida ma’lumot.

2
 
 
23-24-dars
Qaytariq belgisi haqida tushuncha

Musiqa tinglash: “Gulbahor” o‘zbek xalq kuyi, “Bahor qo‘shig‘i” kuyi I.Akbarov musiqasi. Kuyga mos cholg‘u asboblarida (doiracha) jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Buvijonim”, Yu.Suyunov she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: “Repriza” qaytarish belgisi haqida ma’lumot.

2
 
 
25-dars
Nazorat ishi
1
 
 
26-dars
Tonika haqida tushuncha

Musiqa tinglash: “Bog‘larga bahor keldi” (o‘zbek xalq kuyi), “Olmacha anor” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘zim-sho‘x sozim” H.Rahmat she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Tonika haqida tushuncha.

 

1
 
 
4 — chorak
27-dars
Musiqaning ifoda vositalari

Musiqa tinglash: “Laylak keldi” o‘zbek xalq qo‘shig‘i. Bolalar cholg‘ularida kuyga jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Zag‘izg‘on”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Tinglangan asarda qo‘llanilgan musiqaning ifoda vositalarini aniqlash.

1
 
 
28-29-dars
Kompozitor Nadim Norxo‘jayev ijodi

Musiqa tinglash: Kompozitorning fortepiano uchun yozgan asarlaridan tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Hakkalar”, N.Orifjonov she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Major va minor tushunchasi.

2
 
 
30-31-dars
Kompozitor Dilorom Omonullayeva ijodi

Musiqa tinglash: D.Omonullayevaning bolalar uchun yozilgan qo‘shiqlarni CD yoki DVD vositalari orqali tinglash. Tinglangan qo‘shiqqa mos raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Handalak”, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Cholg‘u (g‘ijjak, tanbur, afg‘on rubobi) sozlari bilan tanishish.

2
 
 
32-33-dars
Kompozitor Avaz Mansurov ijodi

Musiqa tinglash: “Dakan xo‘roz”, P.Mo‘min she’ri, A.Mansurov musiqasi. Qo‘shiqqa chapakda ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Muzqaymoq”, H.Qayumov she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Dirijorlik 2/4 ga. Notaga qarab kuylash.

 

2
 
 
34-dars
Nazorat ishi
1
 
 
3 — sinf
1-chorak
1-dars
Vatanimizni madh etamiz

Musiqa tinglash: O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi, A.Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi, A.Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Musiqiy savodxonlik: Aytim mashqlar va qo‘shiqlarni o‘qituvchi ovoziga ergashib kuylash, Do-major va lya-minor tovush qatorlarini 2/4 o‘lchovida dirijorlik qilib kuylash.

1
 
 
2-dars
Bastakor Rustam Abdullayev ijodi

Musiqa tinglash: R.Abdullayev bolalar uchun yozilgan CD yoki DVD qo‘shiqlardan tinglash. “Ko‘ylagim”, P. Mo‘min she’ri, D. Zokirov musiqasiga ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Qo‘zichog‘im”, I.Sulaymon she’ri, R.Abdullayev musiqasi.

Musiqa savodi: Dirijorlik harakatlari 2/4 o‘lchovida mashq bajarish.

1
 
 
3-4-dars
Raqs haqida

Musiqa tinglash: “Dilxiroj” o‘zbek xalq kuyi. “Dilxiroj” kuyiga mos raqs elementlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Salom maktab”, E. Rahimov she’ri, J. Najmiddinov musiqasi.

Musiqa savodi: Dirijorlik harakatlari 3/4 o‘lchovida mashq bajarish.

2
 
 
5-6-dars
“Pauza” haqida

Musiqa tinglash: “Bolalar uchun vals”, Uchqun she’ri, D. Zokirov musiqasi. Vals kuyiga mos harakatlarni o‘rganish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Diyor madhi”, H. Rahmat she’ri, N. Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Butun va yarimtalik pauzalar.

2
 
 
7-dars
Musiqaning ifoda vositalari

Musiqa tinglash: “Ufor III” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Kakku”, To‘lqin she’ri, I. Hamroyev musiqasi.

Musiqa savodi: Chorak va nimchorak pauzalar.

1
 
 
8-dars
Nazorat ishi
1
 
 
9-dars
Kompozitor Farxod Alimov

Musiqa tinglash: Farhod Alimov bolalar uchun yozilgan CD yoki DVD qo‘shiqlardan tinglash. Tinglangan qo‘shiqqa mos ritmik harakat bajarish.

 Jamoa bo‘lib kuylash: “Oppoq qandim”, P.Mo‘min she’ri. F.Alimov musiqasi.

Musiqa savodi: 6/8 o‘lchovida berilgan mashqni kuylash. F. Alimov hayoti haqida tushunchaga ega bo‘lish.

1
 
 
2-chorak
10-11-dars
Cholg‘uchilar ansambli

Musiqa tinglash: CD yoki DVD yordamida cholg‘uchilar ansambli ijrosida kuylardan tinglash. Cholg‘uchilar ansambli ijrosidagi kuyga mos ritmik harakatlar bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Soat qo‘shig‘i”, R. Tolib she’ri, N. Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Notalarning o‘lchovini topish.

2
 
 
12-dars
Xor. A kapella

Musiqa tinglash: “O‘zbekiston kemasi”, Yong‘in Mirzo she’ri, I. Hamroyev musiqasi. Qo‘shiqqa mos ritmik harakatlar bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Laylak” (A kapella), Uyg‘un she’ri, G‘ Qodirov musiqasi.

Musiqa savodi: “Tinglang va toping” kuy parchalarini nota nomi bilan kuylash.

1
 
 
13-dars
Orkestr

Musiqa tinglash: “Shodiyona”, G‘. Qo‘chqorov musiqasi. Tinglangan musiqaga chapak chalib jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Archa bayrami”, P. Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Tinglangan musiqani qanday cholg‘ularda chalinganligini aniqlash.

 

1
 
 
14-dars
Nazorat ishi
1
 
 
15-16-dars
Major va minor

Musiqa tinglash: “Zafar”, O‘zbek xalq kuyi. Kuyiga mos ritmik harakatlar bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Quvnoq bolalar qo‘shig‘i”, Xurshid Qayumov she’ri, G‘afur Qodirov musiqasi.

Musiqa savodi: Major va minor tuzilmasida notali mashq kuylash.

2
 
 
3-chorak
17-18-dars
Notalarning joylanishi

Musiqa tinglash: “Qor”, Zulfiya she’ri, Sh. Yormatov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yosh askarlar qo‘shig‘i”, S. Barnoyev she’ri, Sh. Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Uchtovushlik haqida tushuncha.

2
 
 
19-dars
Ton va yarim ton

Musiqa tinglash: “Samoi dugoh ” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Boychechagim omonlik”, Qambar Ota she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Ton va yarim ton haqida tushunchaga ega bo‘lish.

1
 
 
20-dars
Kompozitor Habibullo Rahimov haqida

Musiqa tinglash: “Tom boshida qizg‘aldoq”, N. Narzullayev she’ri, H. Rahimov musiqasi. Qo‘shiqqa mos raqs harakatlarni bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Boychechagim omonlik”, Qambar Ota she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Notalardan ton va yarim tonlik tuzish.

1
 
 
21-22-dars
Alteratsiya belgilari tushunchasi

Musiqa tinglash: “Lolacha” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Shirin-shirin”, I.Jiyanov she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Alteratsiya belgilari haqida tushuncha.

2
 
 
23-24-dars
Dinamik belgilar

Musiqa tinglash: “Bahor valsi”, M. Mirzayev musiqasi. Vals harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘zim” Sh. Qurbon she’ri, D. Omonullayeva musiqasi.s

Musiqa savodi: Dinamik belgilar haqida tushuncha.

2
 
 
25-dars
Nazorat ishi
1
 
 
26-dars
Takrorlash

Musiqa tinglash: “Turkman eshvoyi” o‘zbek xalq kuyi. “Raqs” o‘zbek xalq kuyiga mos raqs harakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sumalak — eng kerak”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Yarim nota cho‘zimidagi kichik mashqlar kuylash.

1
 
 
4-chorak
27-28-dars
Band va naqarot

Musiqa tinglash: “Hoy, lola” o‘zbek xalq kuyi, E.Shukrullayev qayta ishlagan. Kuyga mos raqs harakatlarni bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Lola”, I.Muslim she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Band va naqarot haqida tushuncha.

2
 
 
29-dars
Minor uchtovushligi

Musiqa tinglash: “Humo qushim”, B.Umidjonov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Svetofor”, Safo Ochil she’ri. S.Nurmetov musiqasi.

Musiqa savodi: Minor uchtovushligini tuzish.

1
 
 
30-dars
Repriza musiqa asarining o‘zgarmas qaytarilishi

Musiqa tinglash: “Polka”, M.Glinka musiqasi. Kuyiga mos raqs xarakatlarini bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sho‘x qizaloq”,,, P.Mo‘min she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyda reprizani aniqlash.

1
 
 
31-32-dars
Rus kompozitori P.I.Chaykovskiy

Musiqa tinglash: “Yog‘och askarchalar marshi”, P.Chaykovskiy musiqasi. Kuyga chapak chalib ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bobom ulug‘ yoshida”, E.Rahimov she’ri, G‘.Qodirov musiqasi.

Musiqa savodi: Oddiy musiqa shakllarini bir-biridan farqlash.

2
 
 
33-dars
Nazorat ishi
 
 
34-dars
Dars-konsert.
 
 
4-sinf
1-chorak
1-2-dars
Xalq qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Tomdan tarasha tushdi” qo‘shig‘i.“Oh, laylio‘zbek xalq qo‘shig‘iga mos ritmik harakatlarni bajarish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Shaftoliga savolim”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Qo‘shiq nima? Oddiy musiqa shakllarini eslash. Band shakli.

2
 
 
3-dars
Mehnat qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Xo‘p hayda”, “Urchuq” kuylari.“Jiyda”, P.Po‘latov she’ri, X.Po‘latov musiqasiga mos chapak chalib, ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bolalik”,Dilnur she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Do-major tonalligi haqida tushuncha.

1
 
 
4-dars
Lapar

Musiqa tinglash: Bolalar uchun yozilgan “Lapar” qo‘shiqlardan SD yoki DVD disklarda tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bizdansizgakimkerak?”,Ya. Qurbonovshe’ri,M.Nasimovmusiqasi.

Musiqa savodi: 3/8 o‘lchovi haqida tushuncha.

1
 
 
5-dars
Yalla

Musiqa tinglash: “Yallama yorim” o‘zbek xalq yallasini tinglab, chapak chalib ritmik jo‘r bo‘lish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bizdansizgakimkerak?”,Ya. Qurbonovshe’ri,M.Nasimovmusiqasi.

Musiqa savodi: Nuqtali nota haqida tushun

1
 
 
6-7-dars
O‘zbek xalq cholg‘ulari

Musiqa tinglash: “Ajam II” (taronasi) an’anaviy cholg‘u kuylari yozilgan SD yoki DVD disklaridan foydalanib, kuylar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Maktab”, K.Turdieva she’ri, J.Abdurahmonov musiqasi.

Musiqa savodi: Torli o‘zbek xalq cholg‘ulari haqida tushunchaga ega bo‘lish

2
 
 
8-dars
Nazorat ishi
 
 
9-dars
Damli va zarbli cholg‘ular

Musiqa tinglash: Damli va zarbli cholg‘ular ijrosida kuylar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Maktab”, K.Turdiyeva she’ri, J.Abduraxmonov musiqasi.

Musiqa savodi: Minor tovushqatori.

1
 
 
2-chorak
10- dars
Bayramvamarosimqo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Charx-II” o‘zbek xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yaxshi bola”, P. Mo‘min she’ri, N. Norxo‘jayev musiqasi. Ovoz sozlash mashqlarini bajarish.

Musiqa savodi: “Charx” nomli kuyni tinglash va uni tavsiflashga o‘rganish

1
 
 
11-12- dars
To‘y marosim qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Surnay navosi”, “Yor-yor”lardan namunalar.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Yaxshi bola”, P. Mo‘min she’ri, N. Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Imomjon Ikromovning “Vatan mehri” qo‘shig‘iga 4/4 o‘lchoviga dirijorlik harakatini bajarish, sol major va mi minor.

2
 
 
13- dars
Xalq raqslari

Musiqa tinglash:Turlimillatkuylaridannamunalartinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Kulcha non”, P. Mo‘min she’ri, I.Hamroyev musiqasi.

Musiqa savodi: Xalq raqslari haqida tushuncha.Berilgan kuy parchalarida notalarni nomlarini o‘qish

1
 
 
14- dars
Nazorat ishi
1
 
 
15-16-dars
Alla aytimlari

Musiqa tinglash: “Alla” o‘zbek xalq ijodi, “Alla” V. Motsart musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oyijonim allasi”, T.Mahmudov she’ri, F.Alimov musiqasi.

Musiqa savodi: Solmajor tonalligi

2
 
 
3-chorak
17- dars
Mavsum va marosim qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Qorbo‘ron”, A.Mansurov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Biz askarmiz”, I.Rahmon she’ri. N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: “Biz askarmiz” qo‘shig‘ini 4/4 o‘lchoviga dirijorlik qilib mashq kuylash.

1
 
 
18-19- dars
Qish fasli qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Sovuq kimni izlaydi”, P.Mo‘min she’ri. N.Norxo‘jayev musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Biz askarmiz”, I.Rahmon she’ri. N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: “Qari navo” kuyini 2/4 o‘lchoviga dirijorlik qilib, notalar asosida kuylash.

2
 
 
20-21- dars
To‘xtasin Jalilov hayoti va ijodi

Musiqa tinglash: T.Jalilov asarlaridan “Signal” kuyi SD yoki DVD disklarda parcha tinglash. “Mirzadavlat” an’anaviy cholg‘u kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navbahor”, N.Narzullayev she’ri , G.Qo‘chqorova musiqasi.

Musiqa savodi: To‘xtasin Jalilov hayoti va ijodi bilan tanishish.

2
 
 
22-23- dars
Ramazon marosimi aytimlari

Musiqa tinglash: “Ramazon” aytimlaridan namunalar tinglash. “Nisholda”qo‘shig‘i R. Tolipov she’ri, D. Omonullayeva musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Onajonim sog‘ bo‘ling”, M. Dadaboev she’ri va musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan nota yo‘liga takt o‘lchoviga mos nota tayoqchalarini (shtil) qo‘yish mashqi.

2
 
 
24- dars
Nazorat ishi
1
 
 
25-26-dars
“Navro‘z” bayrami qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Navro‘zi ajam” o‘zbek xalq kuyi. “Boychechak” o‘zbek xalq qo‘shig‘i (turli namunalarni tinglash).

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘z” qo‘shig‘i, N.Narzullayev she’ri,. N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi:Fa-major tonnalligi.

2
 
 
4-chorak
27-dars
Bahor fasli qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Bahor keldi” va “Lola” o‘zbek xalq qo‘shig‘i.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Boychechagim omonlik”, Qambar Ota she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqasavodi:Re-major tonalligi.

1
 
 
28-29-dars
Bolalar xalq qo‘shiqlari

Musiqa tinglash: “Yomg‘ir yog‘aloq” o‘zbek xalq qo‘shig‘i.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Vatan”, X.Rahmat she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqasavodi:Re-major tonalligidanotali mashqkuylash.

2
 
 
30-dars
Bastakor Komiljon Jabborov haqida

Musiqa tinglash: “Diyorimsan”, Habibiy so‘zi, K.Jabborov musiqasi, bolalar uchun yozilgan SD yoki DVD qo‘shiqlardan tinglash

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ko‘klam keladi”, P.Mo‘min she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqasavodi:Kichiknotalimashqlarnidirijorlikqilibkuylash.

1
 
 
31-dars
Bahor elchilari va tabiat

Musiqa tinglash: “Arg‘amchi” o‘zbek xalq qo‘shig‘i, “Qichqir xo‘rozim” xalq qo‘shig‘i.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ko‘klam keladi”, P.Mo‘min she’ri, Sh.Yormatov musiqasi. “Bulbulcha”, M.Qo‘chqorov she’ri, M. Nasimov musiqasi

Musiqa savodi:“Bulbulcha” qo‘shig‘ini notalar bilan kuylash.

1
 
 
32-dars
Nazorat ishi
1
 
 
33-34-dars
Bastakor Faxriddin Sodiqov haqida

Musiqa tinglash: “Qorabayir”, A.Po‘lat she’ri, F.Sodiqov musiqasi Bastakorning bolalar uchun yozilgan D yoki DVD qo‘shiqlardan tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Yoz yaxshi”, P.Mo‘min she’ri, D.Zokirov musiqasi.

Musiqa savodi: Nota bilan kuylash.

2
 
 
5 — sinf
1-chorak
1-dars
Orkestr. O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestri va uning damli cholg‘ular guruhi

Musiqa tinglash: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”, A.Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”, A.Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqiy (shovqinli va musiqiy) tovushlar haqida, tovushlarning nota chizig‘i va cholg‘u asboblari klaviaturalarida joylashuvi.

1
 
 
2-dars
O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining torli-urma va mizrobli cholg‘ular guruhi

Musiqa tinglash: Mizrobli cholg‘ular ijrosidagi kuy namunalaridan tinglash. “Poema”, M. Bafoev musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”, A. Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada kalitlar (sol va fa kalitlari).

1
 
 
3-dars
O‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrining zarbli cholg‘ular guruhi

Musiqa tinglash: “Sevinch”, T. Qurbonov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Aziz ustozlar”, To‘lqin she’ri, S.Boboyev musiqasi.

Musiqa savodi: Nota cho‘zimlari va ularning yozilishi.

1
 
 
4-dars
O‘zbek xalq cholg‘ulari. Orkestrining torli-kamonli cholg‘uchilar guruhi.

Musiqa tinglash: “Shodiyona”, F. Alimov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Aziz ustozlar”, To‘lqin she’ri, S.Boboyev musiqasi.

Musiqa savodi: Tovushqator va oktavalar.

 

1
 
 
5-dars
Xor san’ati. Xor ijrosi uchun xalq qo‘shiqlarini moslashtirish.

Musiqa tinglash: “O‘zgancha”, B. Umidjonov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Boychechak” o‘zbek xalq qo‘shig‘i, Sh. Yormatov bolalar xori uchun qayta ishlagan.

Musiqa savodi: Ton va yarim tonliklar.

1
 
 
6-dars
Xor uchun professional janrda ijod qilish.

Musiqa tinglash: Childirma chalay”, G‘.Komilov she’ri, D.Omonullaev musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Boychechak” o‘zbek xalq qo‘shig‘i, Sh.Yormatov bolalar xori uchun qayta ishlagan.

Musiqa savodi: Musiqada lad va tonallik haqida tushunchalar.

1
 
 
7-dars
Xor jamoalarining tuzilishi va turlari

Musiqa tinglash: “Alla” xotin-qizlar xori uchun, “Oq kaptar” bolalar xori uchun B.Umidjonov musiqalari.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Dovyuraklar kerak”, P.Mo‘min she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada alteratsiya belgilari.

1
 
 
8-dars
Nazorat ishi.

 

1
 
 
9-dars
Xalq cholg‘ulari. Orkestri va xor uchun O‘zbekiston kompozitorlar ijodining ahamiyati.

Musiqa tinglash: “Naqshlar” M. Bafoyev musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Dovyuraklar kerak”, P.Mo‘min she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Partitura va klavirlar

1
 
 
2-chorak
10-dars
Simfonik orkestr va uning torli–kamonli cholg‘ular guruhi

Musiqa tinglash: Simfonik orkestr ijrosidagi asarlardan tinglash. “To‘yona”, To‘lqin Qurbonov, “Muxammas va ufor”, M.Mahmudov musiqalari.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oltin kuz qo‘shig‘i”, N.Narzullayev she’ri. A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada dinamik belgilar. (krischendo va diminuendo).

1
 
 
11-dars
Simfonik orkestrning yog‘och va mis damli cholg‘ular guruhi.

Musiqa tinglash: M.Tojiyevning 3-simfoniyasidan parchalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oltin kuz”, N.Narzullayev she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Nota cho‘zimlarini uzaytiruvchi belgilari.

1
 
 
12-dars
Simfonik orkestrning zarbli cholg‘ular guruhi

Musiqa tinglash: “Navro‘z bayramiga”, A.Mansurov musiqasi (uvertyura).

Jamoa bo‘lib kuylash: “Chumoli”, R.Is’hoqov she’ri, A.Rasulov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada pauzalar.

 

1
 
 
13-dars
Musiqada vokal – simfonik janrlar.

Musiqa tinglash: “Maktabjonim – oftobjon”, G‘. Qodirovning vokal-simfonik kanatasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekistonim”, F.Shoismoil she’ri, Sh.Ramazonov musiqasi.

Musiqa savodi: Intervallar haqida tushuncha. Sof, katta va kichik intervallar.

1
 
 
14-dars
Nazorat ishi
1
 
 
15-16-dars
Qasida janri, Kanata va oratoriyalar.

Musiqa tinglash: M.Burhonov A. Oripov she’riy librettosiga yozgan “A.Navoiyga qasida” asaridan parcha tinglash. M. Boboyevning “Buxoro haqida” oratoriyasidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oppoq qish – ey, oppoq qish”, P.Mo‘min she’ri, A. Varelas musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada qaytarish va tinish belgilari. Fermata va volta belgisi.

2
 
 
3-chorak
17-dars
Sahnaviy musiqa asarlari.

Musiqa tinglash: J.Verdi “Otello” operasidan parchalar, P.Chaykovskiyning “Oqqush ko‘li” baletidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Chegarachilar qo‘shig‘i”, Q.Ota she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Ritm (usul).

1
 
 
18-dars
Balet san’ati .O‘zbek baletlari.

Musiqa tinglash: U.Musayevning “To‘maris”, A.Mansurovning “Sharq afsonasi” baletidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Chegarachi qo‘shig‘i”, Q. Ota she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Takt va takt chizig‘i.

1
 
 
19-dars
O‘zbek raqs san’ati.

Musiqa tinglash: M.Mirzayevning “Bahor valsi” asarini va boshqa raqs kuylari.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sumalak”, T. Bahromov she’ri, Sh. Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Musiqada o‘lchovlar.

1
 
 
20-dars
Musiqali drama.

Musiqa tinglash: musiqali dramalardan namuna tinglash. (Tohir va Zuhra)

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sumalak”, T.Bahromov she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Nota cho‘zimlarini taktlarga bo‘lish.

1
 
 
21-dars
To‘xtasin Jalilovning asarlari.

Musiqa tinglash: “Tohir va Zuhra” musiqali drama, “To‘ylar muborak” va “Otmagay tong” qo‘shiqlari.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Varrak”, U.Abduazimova she’ri, I.Yo‘ldosheva musiqasi.

Musiqa savodi: Dirijorlik san’ati.

1
 
 
22-dars
Musiqali komediya.

Musiqa tinglash: “Toshbolta oshiq” musiqali komediyasidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘z”, K.Turdieva she’ri, N.Qurbonova musiqasi.

Musiqa savodi: 2/4 o‘lchovida dirijorlik.

1
 
 
23-dars
U.Hojibekovning “Arshin mol – olon” musiqali komediyasi dunyo xalqlari san’atida tutgan o‘rni va ahamiyati.

Musiqa tinglash: U. Hojibekovning “Arshin mol–olon” musiqali komediyasidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sumalak” A. Obidjon she’ri, X. Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: 3/4 o‘lchovida dirijorlik.

1
 
 
24-dars
O‘zbek kompozitorlari va ularning ijodi.

Musiqa tinglash: “Fotima va Zuhra”, F.Alimov musiqasi va boshqa dramasidan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sumalak”, A.Obidjon she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: 4/4 o‘lchovida dirijorlik.

Musiqa savodi: Dirijorlik mashqlarini bajarish.

1
 
 
25-dars
Nazorat ishi
1
 
 
26-dars
Respublika teatrlarida bolalar uchun yaratilgan asarlar haqida.

Musiqa tinglash: A.Nabiyevning “Fotimaning sarguzashtlari” musiqali asar kuy-qo‘shiqlaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Barkamol avlod”, I.Mirzo she’ri, I.Yo‘ldosheva musiqasi

Musiqa savodi: Dirijorlik mashqlarini bajarish.

1
 
 
4-chorak
27-dars
Opera san’ati.

Musiqa tinglash: M.Glinkaning “Ruslan va Lyudmila” operasidan uvertyura va parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Gullar”, Fotima va Zuxra Ziyomuxamedovalar she’ri va musiqasi.

Musiqa savodi: “Ruslan va Lyudmila” operasidan kuy parchasidan dirijorlik qilish.

1
 
 
28-dars
Jahon opera san’atida J.Verdi ijodining o‘rni va ahamiyati.

Musiqa tinglash: J.Verdining “Aida” va “Rigoletto” operalaridan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Gullar”, Fotima va Zuxra Ziyomuxamedova she’ri va musiqasi.

Musiqa savodi: Re minor tonalligida ovoz sozlash.

1
 
 
29-dars
V. Mosart, J. Bize, P. Chaykovskiy, N. Rimskiy-Korsakov kabi dunyo tan olgan kompozitorlarning operalari.

Musiqa tinglash: “Sehrli nay”, “Karmen” operalari

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oymomajon rom bo‘ldi”, Q.Muhammadiy she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: “Hayvonlar sultoni” operasida “Bo‘ri xirgoyisi”ni 4/4 o‘lchovida dirijorlik qilib, notalarini kuylang.

1
 
 
30-dars
O‘zbek musiqasida opera janri.

Musiqa tinglash: “Dilorom” operasidan, ariya va duetlar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Oymomajon rom bo‘ldi”, Q.Muhammadiy she’ri, Sh.Yormatov musiqasi.

Musiqa savodi: Hayvonlar sultoni operasida “Tulki xirgoyisi”ni 4/4 o‘lchovida dirijorlik qilib, notalarini kuylang.

1
 
 
31-dars
Kompozitorlar M.Ashrafiy va S. Yudakov ijodi.

Musiqa tinglash: M. Ashrafiyning “Dilorom”, S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operalaridan parchalar.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Quyosh bilan suhbat”, H.Qayumov she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Major va minor ladlarini kuylarda aniqlash.

1
 
 
32-dars
Nazorat ishi
 
 
33-34-dars
Bolalar uchun operalar.

Musiqa tinglash: “Hayvonlar sultoni” operasi. A.Mansurov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Quyosh bilan suhbat”, H.Qayumov she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: “Zavqing soch, qaldirg‘och” qo‘shig‘iga dirijorlik qilib, 4/4 o‘lchovida kuylash.

2
 
 
6-sinf
1-chorak
1-dars
Mumtoz musiqa

Musiqa tinglash: Mumtoz musiqa asarlaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi”. A. Oripov she’ri, M. Burhonov musiqasi.

Musiqa savodi: Solfedjio kuylash mashqlari.2/4 o‘lchovida kuylash.

1
 
 
2-dars
Mumtoz kuylar

Musiqa tinglash: “Cho‘li iroq”, “Qo‘shtor”, “Rohat”, “Janon” kuylarini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bolalar”, J.Jabborov she’ri, H.Rahimov musiqasi.

Musiqa savodi: Do-majorni tonalligida berilgan kuyni notaga qarab kuylash.

1
 
 
3-dars
Mumtoz ashula

Musiqa tinglash: “Ushshoq”, “Soqiynomai Savti Kalon” va “Guluzorim” ashulalarini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Bolalar”, J.Jabborov she’ri, H.Rahimov musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyni dirijorlik qilib, notalarini aniq, ravon va sof tovushda kuylash

1
 
 
4-dars
Shashmaqom mumtoz musiqamiz asosi

Musiqa tinglash: Shashmaqom tarkibidagi asarlardan tinglash (“Tasnifi Buzruk”).

Jamoa bo‘lib kuylash: “Toshkent”, I.Jiyanov she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyni turli ritmik shakllardan foydalangan holda kuylang.

1
 
 
5-dars
Katta ashula. Farg‘ona -Toshkent mumtoz musiqasi

Musiqatinglash:Kattaashulalardannamunalartinglash. (“DugohXusayniytaronasi” xalqmusiqasi). “Bayot I”, “MushkilotiDugoh”, “Nasrulloi I” va katta ashulalardan namuna tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Toshkent”, I.Jiyanov she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyning nomini aniqlab, notaga qarab kuylang va davom ettiring

1
 
 
6-dars
Xorazm vohasining mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: “Aliqambar” xalq musiqasini,“Suvora”, “Feruz I” ashulalarini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Aliqambar” kuyini notaga qarab kuylash.

Musiqa savodi: Xorazm dostonchilik san’ati ijrochilik yo‘llari haqida.

1
 
 
7-dars
Surxondaryo — Qashqadaryo mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: “Oshiq g‘arib va Shohsanam” (“Tamoshosini” nomasi) va “Alpomish” dostonlaridan parchalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Munajjim bobom”, P.Mo‘min she’ri,N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Surxondaryo-Qashqadaryo doston ijrochilik uslubi haqida.

1
 
 
8-dars
Nazorat ishi
1
 
 
9-dars
Mumtoz musiqa. Klassikmusiqamadaniyatio‘rni

Musiqa tinglash: Xalq dostonlaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Munajjim bobom”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Kichik kuyga dirijorlik qilib, notaga qarab, sof ohangda kuylash.

1
 
 
2-chorak
10-dars
O‘zbek zamonaviy musiqasi

Musiqa tinglash: A.Mansurovning “Moziydan sado” poema–fantaziyasini tinglab, musiqiy filmini tomosha qilish.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbegimdan aylanay”, D.A’zamova she’ri, G.Qo‘chqorova musiqasi.

Musiqa savodi: Kichik hajmdagi kuyni ¾ o‘lchovida dirijorlik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang.

1
 
 
11-dars
Zamonaviy musiqa turlari

Musiqa tinglash: R.Abdullayev musiqa va N.Narzullayev she’ri, “Mustaqillik lolalarimiz” qo‘shig‘ini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbegimdan aylanay”, D.A’zamova she’ri, G.Qo‘chqorova musiqasi.

Musiqa savodi: Intervallarga misollar tuzish va kuylash.

1
 
 
12-13-dars
Folklor musiqasi va dostonchilik san’ati

Musiqa tinglash: Folklor ansambli ijrosida kuylar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston jannat”, D.Rajab she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqasavodi:Folklor musiqasi.

2
 
 
14-dars
Estrada musiqa. B. Zokirov “Yalla” guruhi

Musiqa tinglash: I. Akbarov musiqasi, S. Akbariy she’ri. “Ra’no” qo‘shig‘ini B. Zokirov ijrosida tinglash.

“Arab tangosi” va “Ra’no” S. Akbariy she’ri, I. Akbarov musiqasi (B. Zokirov ijrosida), “Yalla” vokal-cholg‘ul ansambli qo‘shiqlari – “Shahrisabz”, “Toshkentim”, “Choyxona” .

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston – abadiy bahorim”, Rauf Tolib she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Estrada janrlari.

1
 
 
15-dars
Nazorat ishi
 
 
16-dars
Musiqa san’ati ko‘rik-tanlovlari va festevallari

Musiqa tinglash: festival va ko‘rik-tanlov dasturlaridan tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston – abadiy bahorim”, Rauf Tolib she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Festival va ko‘rik-tanlovlar haqida.

1
 
 
3-chorak
17-dars
Sharq xalqlari mumtoz musiqasi. Sharq taronalari

Musiqa tinglash: “Sharq taronasi” festivali madhiyasi. U.Azim she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sharq taronasi” festivali madhiyasi. U. Azim she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyiga dirijorlik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang.

1
 
 
18-dars
Turk va Ozarbayjon mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: Turk va Ozarbayjon xalq kuylaridan tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: D.Omonullayeva musiqasi, U.Azim she’ri, “Sharq taronasi” festivali madhiyasi.

Musiqa savodi: Turk ozarbayjon xalq kuyiga dirijyolik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang.

1
 
 
19-dars
Turkman xalqlarining mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: “Zohre jan” turkman xalq kuyini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Gushlar” turkman xalq qo‘shig‘i.

Musiqa savodi: “Zohre jan” turkman xalq kuyiga dirijorlik qilib, notalarni, aniq ravon va sof tovushda kuylang.

1
 
 
20-dars
Eron va Arab xalq mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: Bolalar uchun yozilgan eron va arab kuy-qo‘shiqlaridan SD asarlardan namunalar yoki DVD disklarda foydalanib, parcha tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Gushlar” turkman xalq qo‘shig‘i.

Musiqa savodi: “Dig‘ajon” xalq kuyiga dirijorlik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang

1
 
 
21-dars
Xitoy va Uyg‘ur mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: Xitoy va uyg‘ur xalq musiqasi namunalari.Bolalar uchun yozilgan musiqasini SD yoki DVD disklarda foydalanib tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Sport”, K.Turdieva she’ri, X.Xasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyiga dirijorlik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang

1
 
 
22-dars
Yapon va Hind mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: Yapon va Hind qo‘shiqlaridan tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Dadil bo‘lib – ahil bo‘lib”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Kichik kuyga dirijorlik qilib, notalarni aniq, ravon va sof tovushda kuylang.

1
 
 
23-dars
Qozoq va qirg‘iz xalq mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: bolalar uchun yozilgan qozoq va qirg‘iz xalqlari musiqasidan namunalarni SD yoki DVD disklarda foydalanib tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Dadil bo‘lib-ahil bo‘lib” P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Kuy parchasini aniq va ravon sof tovushda kuylang.

1
 
 
24-dars
Nazorat ishi
1
 
 
25-26-dars
Sharq xalqlarining kasbiy musiqasining o‘xshashligi

Musiqa tinglash: O‘zbek xalq musiqasidan namuna tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Do‘stlar kuylaydi I.Jiyanov she’ri,X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Berilgan kuyni aniq va ravon sof tovushda kuylang.

2
 
 
4-chorak
27-dars
Yevropa mumtoz musiqasi

Musiqa tinglash: L. V. Betxoven asarlaridan yoki o‘qituvchi ijrosida “Elizaga” asarini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Kim epchilu kim chaqqon”, A.Obidjon she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Kantata, oratoriyavabaletjanrlarinifarqi.

1
 
 
28-dars
V.A.Mosart haqida

Musiqa tinglash:V.A.Mosartning asarlaridan yoki o‘qituvchi ijrosida “Bahor sog‘inchi” asarini tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Kim epchilu kim chaqqon”, A.Obidjon she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: Sonata janri.

1
 
 
29-dars
Simfoniya haqida tushuncha

Musiqa tinglash:V.A.Mosartning asarlaridan namunalar tinglang. (40-simfoniyasi)

Jamoa bo‘lib kuylash: “Laylaklar”, A.Obidjon she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Simfoniyaning tarkibiy qismlari.

1
 
 
30-dars
Kompozitor Lyudvig Van Betxoven

Musiqa tinglash: L.V.Betxovenning “Qahramonlik” 3-simfoniyasidan parcha tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Laylaklar”, A.Obidjon she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Klassitsizm haqida.

1
 
 
31-dars
Kompozitor  Friderik  Shopen

Musiqa tinglash:F. Shopenasarlaridantinglash. F. Shopenning “Mazurka” asarinitinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Diyorim”, R.Xo‘jayev she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Notali mashq kuylash.

1
 
 
32-dars
Nazorat ishi
1
 
 
33-34-dars
Mixail Ivanovich Glinka haqida. Yevropa musiqasini jahon xalqlari orasida ommalashishi.

Musiqa tinglash: M. I. Glinka asarlaridan tanlab, namuna tinglash (“Kamarinskaya” simfonik fantaziya). Yevropa mumtoz musiqalaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Diyorim”, R.Xo‘jayev she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: “To‘rg‘ay” kuyini notaga qarab kuylash.

2
 
 
7-sinf
1-chorak
1-dars
Surxondaryo-Qashqadaryo musiqa uslubi haqida tushuncha. Surxondaryo-Qashqadaryo dostonchilik ana’analari

Musiqa tinglash: SurxondaryoQashqadaryo musiqa yo‘nalishidagi kuy, qo‘shiqlardan tinglash. “Go‘ro‘g‘li” yoki “Alpomish” dostonidan parcha tinglash. “Qay dostondin aytayin” baxshi termasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston onajon”, Qambar Ota she’ri, M.Otajonov musiqasi.

Musiqa savodi: SurxondaryoQashqadaryo dostonchilik an’analari.

1
 
 
2-dars
Buxoro-Samarqand musiqa uslubi haqida tushuncha

Musiqa tinglash: BuxoroSamarqand musiqa yo‘nalishidagi kuy, qo‘shiqlardan tinglash. “Baljuvon” xalq kuyi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Tinchlik bo‘lsin”, H.Ahmedova she’ri, X. Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: BuxoroSamarqand musiqa uslubi.

1
 
 
3-dars
Sozanda san’ati

Musiqa tinglash: “Bo‘yibo‘yi” xalq qo‘shig‘i.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ey, nozanin”, Muqimiy g‘azali, xalq kuyi.

Musiqa savodi: Nota misolida interval turlarini aniqlash.

1
 
 
4-dars
Farg‘ona-Toshkent musiqa uslubi haqida tushuncha

Musiqa tinglash: Xalq ashulalaridan parchalar tinglash, “Tanavor I” xalq ashulasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Toshkent shahrim”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Farg‘onaToshkent musiqa ijro uslubini farqlash

1
 
 
5-dars
Katta ashula va yallachilik san’ati

Musiqa tinglash: Katta ashula va yallachilik qo‘shiqlaridan namuna tinglash, “Yallama yorim” o‘zbek xalq yallasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Toshkent shahrim”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Patnisaki ashulalari haqidagi tassurotlarni boyitish.

1
 
 
6-dars
Xorazm musiqa uslubi haqida tushuncha. Xorazm dostonchilik an’analari

Musiqa tinglash: “Xorazm lazgisi” xalq kuyi, “Ovozing seni”.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Shodiyona”, R.Isroilova she’ri, X.Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Farg‘onaToshkent musiqa uslubidan Xorazm musiqa ijro uslubini farqlash.

1
 
 
7-dars
Nazorat ishi
1
 
 
8-9-dars
Xorazm ashulachilik san’ati

Musiqa tinglash: “Savti suvora I”, Xorazm ashulalaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ona tilim-o‘zbek tilim” P.Mo‘min she’ri, Farhod Alimov musiqasi.

Musiqa savodi: “Qalabandi” o‘zbek xalq kuyi.

1
 
 
2-chorak
10-dars
Maqom haqida tushuncha. Shashmaqom

Musiqa tinglash: “Samoi dugoh”, “Dugoh” maqomidan.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Savti kalon soqiynomasi” ashulasi, “Rost” maqomidan, Bobur g‘azali.

Musiqa savodi: VI maqom haqida

1
 
 
11-12-dars
Shashmaqom cholg‘u (mushkilot) va ashula (nasr) bo‘limi

Musiqa tinglash: “Tasnifi buzruk”, “Nasrulloiy” “Buzruk” maqomidan, Navoiy g‘azali.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Savti kalon soqiynomasi” ashulasi, “Rost” maqomidan, Bobur g‘azali.

Musiqa savodi: Ufar usuli haqida. Ota Jalol Nosir haqida.

2
 
 
13-dars
Xorazm maqomlari. Xorazm chertim yo‘li

Musiqa tinglash: Xorazm maqomlaridan namuna tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston”, M.Omon she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Ufar usuli haqida. Ota Jalol Nosir haqida

1
 
 
14-dars
Xorazm maqom – aytim yo‘llari

Musiqa tinglash: Xorazm maqom aytim yo‘llarida kuy tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “O‘zbekiston”. M.Omon she’ri, D.Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: Komiljon Otaniyozov haqida.

1
 
 
15-dars
Nazorat ishi
1
 
 
16-dars
Farg‘ona – Toshkent cholg‘u kuylari

Musiqa tinglash: “Nasrullo I”, “DugohHusayn I” Navoiy g‘azali, Farg‘ona –Toshkent maqom yo‘li kuylaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Mehr qo‘shig‘i”, N. Isroilov she’ri, X. Hasanova musiqasi.

Musiqa savodi: Mulla To‘ychi Toshmuhammedov haqida

1
 
 
III chorak
17-dars
Jahon musiqa madaniyati haqida.

Musiqa tinglash: I.S. Bax asarlaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Keng Turkiston”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Polifoniya haqida tushuncha.

1
 
 
18-dars
Sharq allomalari musiqa haqida.

Musiqa tinglash: O‘zbek mumtoz asarlaridan namuna tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Keng Turkiston”, P.Mo‘min she’ri, N.Norxo‘jayev musiqasi.

Musiqa savodi: Abu Nasr Farobiy musiqa haqida.

1
 
 
19-dars
Jahon musiqasi rivojining asosiy bosqichlari.

Musiqa tinglash: Antonio Vivaldining “Yil fasillari” turkumidan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yurtga sadoqat”, S.Barnoyev she’ri, X.Raximov musiqasi.

Musiqa savodi: Tinglangan kuyni tahlil qilish.

1
 
 
20-dars
Vena klassik maktabi namoyondalari.

Musiqa tinglash:I.Gaydn, V.Mosart, L.Betxoven asarlaridan namunalar tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash:“Bahor chorlovi” Betxoven musiqasi.

Musiqa savodi: Mosart va Betxoven ijodi haqida.

1
 
 
21-dars
XIX-XX asr musiqa madaniyati. Musiqada impressionizm.

Musiqa tinglash:F.Shubertning “Serenada”sini tinglang.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yoshlik qo‘shig‘i” (Savti Munojot kuyi), Muxtor Ashrafiy qayta ishlagan.

Musiqa savodi: F.Shubertning “Serenada”sini tahlil qilish.

1
 
 
22-23-dars
XX asr O‘zbekiston musiqa madaniyati.

Musiqa tinglash:Xoji Abdulaziz Rasulov ijrosida “Shashmaqom” asaridan namunalar tinglash.“Tohir va Zuhra” musiqali dramasidan Tohir va Zuhra duetini tinglang

Jamoa bo‘lib kuylash: “Zaynab va Omon” operasidan Ergash qo‘shig‘i .

Musiqa savodi:. Yunus Rajabiy hayoti va ijod yo‘li.

2
 
 
24-dars
O‘zbek musiqasida kompozitorlik ijodiyoti.

Musiqa tinglash:O‘zbek kompozitorlari ijodidagi asarlardan parcha tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Yakkadir Toshkent”, Usmon Qo‘chqor she’ri, Dilolrom Omonullayeva musiqasi.

Musiqa savodi: V.A.Uspenskiy haqida

1
 
 
25-dars
Nazorat ishi
1
 
 
26-dars
Mirsodiq Tojiyev ijodida o‘zbek simfoniyasining yuksalishi. Matniyoz Yusupov ijodi.

Musiqa tinglash: Matniyoz Yusupovning asarlaridan CD yoki DVD disklarda foydalanib tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘z qo‘shig‘i”, Nazarmat she’ri, R.Abdullayev musiqasi.

Musiqa savodi:Mirsodiq Tojiyev va Matniyoz Yusupov ijodi haqida.

1
 
 
4-chorak
27-dars
O‘zbek zamonaviy musiqa madaniyati haqida.

Musiqa tinglash:: O‘zbek simfonik musiqalardan parcha tinglash.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Navro‘z qo‘shig‘i”, Nazarmat she’ri, R.Abdullayev musiqasi.

Musiqa savodi: Qashqarcha usuli.

1
 
 
27-28-dars
Atoqli o‘zbek san’atkorlari va musiqiy jamoalari.

Musiqa tinglash:O‘zbek kompozitorlari ijodidan namunalar tinglash. “Ey, o‘g‘il”, Salohiy she’ri, O. Hotamov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ustozlarim”, S.O‘rinova she’ri, N.Rahimov musiqasi.

Musiqa savodi: “Dutorchi qizlar” ansambli haqida.

2
 
 
29-dars
Teatr san’ati va konsert ijrochilik faoliyati.

Musiqa tinglash:Yangi yaratilgan spektakllardan namunalar tinglash. “Mavlon ota qo‘shig‘i”, N.Narzullayev she’ri, F.Alimov musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Ustozlarim”, S.O‘rinova she’ri, N.Rahimov musiqasi.

Musiqa savodi: “Boysun” folklor ansambli haqida.

1
 
 
30-31-dars
Televidenie va kino musiqasi haqida

Musiqa tinglash: Kino musiqalaridan namunalar tinglash. “Tangalik bolalar” filmidan “Tulpor” qo‘shig‘ini tinglang.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Vatanginam”, P.Mo‘min she’ri, A.Mansurov musiqasi.

Musiqa savodi: “Tangalik bolalar” filmidan parcha ko‘rish va tinglash.

2
 
 
32-dars
Nazorat ishi
1
 
 
33-34-dars
“O‘zbek musiqa san’atining jahon sahnasiga chiqishi”

Musiqa tinglash:O‘zbek kompozitorlarining asarlaridan namunalar tinglash. “Hunarmand yoshlar madhiyasi”, Q. Mamirov she’ri va musiqasi.

Jamoa bo‘lib kuylash: “Samarqand”, S.Barnoyev she’ri, H. Rahimov musiqasi.

Musiqa savodi: So‘g‘diyona kamer orkestri.

2
 
 

 

Оставьте комментарий