Maqtanchoqlik

DO`STLARGA ULASHING:

Odamlar hammavaqt ham boshqalar o‘ylaganchalik bo‘lavermaydilar.
G. LESSING
O‘z afzalliklarini ko‘p gapiradigan odam ko‘pincha yaxshi odam bo‘lib chiqmaydi.
J. NERU
O‘z yaxshiliklari bilan maqtangan odamdan qo‘rqaver.
M. EBNER-EShINBAX
Odamlar o‘z nuqsonlarini ko‘rsatmaydilar — ulariing aksariyati nuqsonlarini soxta niqob bilan yashirishga urinadilar.
O. BALZAK
Ma’naviy majruhlik ko‘pincha va g‘oyat mohiroia bir tarzda tashqi yoqimtoylik bilan nardalanadi.
M. GORKIY
Maqtanchoqlar ham sirti jimjima miltiq kabi ichi qaltiroq tashi yaltiroq.
PIFAGOR
Mardlik haqida ko‘proq qo‘rqoqlar, yaxshilik haqida esa ichiqoralar gapirishadi.
A. N. TOLSTOY
Hozirgi ishidan maqtanolmagan odam ilgarigi xizmatlari bilan maqtanadi.
SISERON
Maqtanchoq odamlar donolarga kulgi, ahmoqlarga esa hayratomuz pesha, xushomadgo‘ylarga osongina o‘lja va o‘z shuhratparastliklarining qulidirlar.
F. BEKON
Kuch bilan maqtanish buqani yelkada ko‘tarmoq, ya’ni: o‘sha buqaga o‘xshash bilan barobardir.
V. FONTENEL
Maqtovning ortidan quvma, ammo bor kuching bilan maqtovga sazovor bo‘lishga intil.
Ya. KOMENSKIY
O‘z-o‘zini maqtash kishini yerga uradi.
M. SERVANTES
Kimki sirdoshi oldida maqtansa, so‘zsiz, kulgiga qoladi.
EZOP
Aslida serhimmat bo‘lgan kishilar hech vaqt kerilmaydilar.
F. LAROShFUKO
Odam o‘zini-o‘zi ko‘tara olmaganidek, o‘zini-o‘zi maqtamasligi ham kerak. Aksincha, o‘zini maqtashga har qanday urinish kishilar ko‘zi o‘ngida uning obro‘yini to‘kadi.
L. N. TOLSTOY
Tashqi ko‘rinishini ko‘z-ko‘z qilgan odamlarning ichi bo‘sh.
O. BALZAK
O‘z aqlliligidan maqtanmaslik uchun ham zo‘r aql kerak.
F. LAROShFUKO
Kishi o‘z fazilatlari haqida qancha kam bilsa, u bizga shuncha ko‘p yoqadi.
R. EMERSON
Agar o‘zingizga dushman orttirishni istamasangiz, odamlardan ustunligingizni sezdirmang.
A. ShOPENGAUER
O‘z fazilatlarimiz to‘g‘risida qancha ko‘p gapirsak, unga shuncha kam ishonadilar.
P. BOShEN
Sizning yaxshiligingizga odamlar ishonishini istaysizmi? Unda o‘sha yaxshiligingizni maqtamang.
B. PASKAL
Kishi o‘zini ayblasa hammavaqt ishonadilaru maqtasa sira ishonishmaydi.
M. MONTEN
Barchaga yoqish istagi eng kulgili istakdir.
I. GYoTE
Kishilarda bor xislatlar u qadar kulgili emas, o‘zi yo‘gu, ammo bo‘lishini istaganlari kulgili.
F. LAROShFUKO
Zaruratsiz o‘zing haqingda bir og‘iz ham gapirma. Avval qilgan, hozir qilayotgan va keyin qiladigan ishlaring xususida ham sira maqtanma.
K. D. UShINSKIY
O‘zi haqida ko‘p gapirishdan ham xunukroq ish yo‘q.
J. LEOPARDI
Yaxshisi, biz o‘zimizni maqtamaylik, birov bizni maqtasin.
DEMOKRIT
Biz aslida qanday bo‘lsak, shunday bo‘lganimizda va hech qachon boshqacha bo‘lib ko‘rinishga urinmaganimizda edi, biz odamlar ko‘zi o‘ngida yutardik.
F. LAROShFUKO
Men aslida boshqachaman, deb dono kishilarni ishontirishingdan ko‘ra, chindan ham o‘zing istaganingdek bo‘lishing ko‘p jihatdan osonroqdir.
G. LIXTENVERG
Barcha maqtanchoqlarning birdan-bir qismati shuki, ular ertami-kechmi, harqalay pand yeyishadi.
V. ShEKSPIR
ziyouz.uz

Оставьте комментарий