14-avgust birinchi elektr hisoblagich tashkil etilgan kun.

Bugun 14-avgust birinchi elektr hisoblagich tashkil etilgan kun. 1888-yil – amerikalik muhandis Oliver Shellenberger birinchi elektr hisoblagichni patentlagan.