1918 – 1939 yillarda xalqaro munosabatlar.

1918 – 1939  yillarda xalqaro munosabatlar. R E J A. Versal – Vashington tizimi. Parij tinchlik konferensiyasi. Millatlar ittifoqining tuzilishi. Tinchlik shartnomalari. Vashington konferensiyasi. 20 – yillarda xalqaro munosabatlarning o’ziga xos xususiyatlari. 30 – yillarda xalqaro munosabatlar.           Birinchi jahon urushi 1918 – yil 11 – noyabrda Germaniyaning Antantaga taslim bo’lishi bilan tugadi. Shundan so’ng …

1918 – 1939 yillarda xalqaro munosabatlar. Читать полностью »