Atmosfera havosining ifloslanishi va uni muhofaza qilish

Atmosfera havosining ifloslanishi va  uni muhofaza qilish.   Reja Atmosfera haqida umumiy tushuncha. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar. Havoning ifloslanishi natijasida vujudga keladigan salbiy             holatlar va uning oqibatlari. Atmosferani muhofaza qilish.         Tayanch tushunchalar: atmosfera, troposfera, stratosfera, termosfera,         ekzosfera, ozon qatlami, dunyo issiqxonasi, kislotali yomg’irlar,         fotokimyoviy smog.         Atmosfera haqida umumiy tushuncha.        […]

Atmosfera havosining ifloslanishi va uni muhofaza qilish Читать дальше »