Badiiy asar poetikasi haqida tushuncha

Badiiy asar poetikasi haqida tushuncha Poetika so‘zi yunoncha bo‘lib, san’at, badiiyat ma’nosini anglatadi. Badiiy asar poetikasi deganda, biz avvalo, uning san’atga xos xususiyatlari, badiiy olamini tushunamiz. Badiiy asarning tuzilishi, sujet va kompozitsiyasi, til xususiyatlari, hikoya qilish yo‘sini, ifoda tarzi, tasvir usullari va vositalari, ohangi-bularning barchasi asar poetikasini tashkil etadi. Ijodkorning san’atkorligi, o‘ziga xosligi birinchi galda […]

Badiiy asar poetikasi haqida tushuncha Читать дальше »