Bezu teoremasi. Gorner sxemasi

Ko’phadning ildizi . Bezu teoremasi. Gorner sxemasi                        Reja: Ko’phadning ildizi Bezu teoremasi Gorner sxemasi    f(x)=anxn+an-1xn-1+…+a2x2+a1x+a0  ko’phad  berilgan bo’lsin. Ta’rif.   Agar x o’zgaruvchining  biror  a  qiymatida f(x) ko’phadning qiymati nolga aylansa, bu a soni f(x) ko’phadning ham ildizi deyiladi.  f(x) ko’phadning ildizlarini aniqlash uchun uni nolga tenglashtirib yechish kerak.Bu tenglamaning ildizlari  f(x)  ko’phadning  ham […]

Bezu teoremasi. Gorner sxemasi Читать дальше »