Biologiya fanining mazmuni, vazifalari va o’rganish metodlari

Biologiya fanining mazmuni, vazifalari va urganish metodlari. Reja: 1. Biologiya fanining shakllanishi. 2. Tiriklikning tub moxiyatlari. Mavjudotlarning tiriklik darajasi. 3. Biologiyaning ilmiy tadkikot metodlari. 4. Biologiyaning muammolari. Biologiyani urganishni nazariy va amaliy axamiyati. Biologiya — bu tiriklik xakidagi fan bulib materiyaning ma’lum bir shakli sifatidagi tiriklikning yashash va rivojlanish konuniyatlarini urganadi. Biologiya atamasi 1802 yilda […]

Biologiya fanining mazmuni, vazifalari va o’rganish metodlari Читать дальше »