Chuqurlik -, suvosti

Pastga tushib ketaversangiz, necha metr chuqurlikda nimalar borligini va yashayotganini bilasiz. Cho’kkan TITANIK kemasini ham necha metr chuqurlikda yotganini ko’rishingiz mumkin 😕 LINK 👉 neal.fun/deep-sea