Nutq o’stirish metodikasi

Nutq o’stirish metodikasi Reja: 1.O’quvchilarning og’zaki va yozma nutqini o’stirish ona tili o’qituvchisining asosiy vazifasi. 2.O’quvchilar nutqiga qo’yilgan asosiy talablar. 3.O’quvchilar nutqini o’stirishda qo’llanadigan amaliy tadbirlar 4.Maktabda yagona orfografiya va nutq rejimi   Tayanch tushunchalar 1.Og’zaki nutq odatdagi tovushli so’zlashuv nutqi bo’lib, bu nutq ko’proq ohang va turli imo – ishoralar bilan ifodalanadi. 2.Yozma nutq …

Nutq o’stirish metodikasi Читать полностью »