Okeanlarda qanch suv bor?

Okeanlarda qanch suv bor? Hisob kitoblarga ko’ra barcha okeanlarda Yer yuzidagi suvning 96% qismi bor (1 milliard 338 million kub km).

Okeanlarda qanch suv bor? Читать дальше »