Ot asboblari va yo‘l haqida topishmoqlar

Otdan baland, Itdan past. (Egar) Bo‘yi past, Otdan tushmas, Piyoda yurmas. (Egar) Uzun edim kesdilar, Yo‘g‘on edim yo‘ndilar, Ishga loyiq qildilar. (Egar) Tom ustida sandiq. (Egar) Tepdim, Terakka chiqdim. (Otga    minish) Tap-tap etib tomga chiqdim. (Otga minish) Tepdim teshik, Mindim beshik, Oldim ajriq, Keynim to‘qay. (Uzangi, egar, ot yeli, dumi) To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduzni …

Ot asboblari va yo‘l haqida topishmoqlar Читать далее »