O’zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati

O’zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati 1.Mustaqillik arafasida respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli 2.Mustaqillikning e’lon qilinishi. O’zbekiston Respublikasining tashkil etlilishi. 3.Mustaqil O’zbekiston davlatining yuzaga kelishi va mustahkamlanishida I.A.Karimovning tarixiy xizmatlari. KO`CHIRIB OLISH

O’zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning tarixiy ahamiyati Read More »