Startup — u nima?

? Startup — u nima? • Start Up (ing. start — boshlash, up — ko’tarish) biznes bilan bog’laydigan bo’lsak, ishga tushirish, boshlash degan ma’noni anglatadi. • Startup deb, endi ish boshlagan yoki boshlash jarayonida bo’lgan loyihaga aytiladi. Asosiy shart — aniq va optimal biznes g’oyaga ega bo’lish kerak. • Loyihani startup deb atashda sohaning ahamiyati …

Startup — u nima? Читать далее »