Suv – hayot manbai

Mavzu: Suv – hayot manbai Darsning ta’limiy maqsadi: O’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish, lug’at boyligini oshirish, to’g’ri bo’g’in ko’chirishni o’rgatish. Darsning tarbiyaviy maqsadi:  Suvni isrof qilmaslikka o’rgatish. Darsning turi: Noan’anaviy Darsning jihozlanishi: O’zbekiston Respublikasi xaritasi. Tarqatma materiallar. Dars rejasi Dars bosqichlari: Tashkiliy qism. O’tilgan darslar yuzasidan takrorlash. Yangi mavzu: “Suv – hayot manbai” matni ustida ishlash. Mustahkamlash: Mashq va topshiriqlar …

Suv – hayot manbai Читать полностью »