Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar

Avval iqtisod, keyin siyosat. Avval kuzat, keyin tuzat. Ayoz, o’tgan kuningni unutma, Xom chorig’ingni quritma. Ayron — achchiq, sut — chuchuk. Aytmasa, kim bilar, Ochmasa, kim ko’rar. Ayg’ir qochsa, uyurdan top, Biya qochsa — beshadan. Ariq loyqalanmay tinmas. Arig’ingni novday qil, Xirmoningni tovday qil. Arpa qiltiqsiz bo’lmas, Navkar — miltiqsiz. Arpaning kesagi bor. Arqog’ini ko’rib …

Tajribakorlik va kaltabinlik haqida maqollar Читать далее »