Standartlashtirish, uning maqsad va vazifalari

Standartlashtirish, uning maqsad va vazifalari            Reja: 1. Standartlashtirishning qisqacha tarixi. 2. Standartlashtirishning maqsad va vazifalari. 3. Standartlashtirish sohasidagi asosiy atama va tushunchalar. 4. Standart turlari va toifalari. 5. O‘zbekistonda standartlashtirishni rivojlanish sanalari.          Tayanch iboralar: standart, standartlashtirish, xalqaro standartlashtirish, mintaqaviy standartlashtirish, milliy standartlashtirish,  xalqaro standart, mintaqaviy standart, davlatlararo standart, milliy standart, korxona standarti, […]

Standartlashtirish, uning maqsad va vazifalari Читать дальше »