Xotirani kuchaytirish

Xotirani kuchaytirish, o’tilgan darslarni yodda saqlash

Xotirani kuchaytirish, o’tilgan darslarni yodda saqlash va takrorlashga oid maslahatlar • Talaba saboqning ma’lum miqdorini belgilab olib, uni takror qilishga odatlanishi kerak. Shunday qilsa, qalbi bu odatga qaror topib, o’ylagan maqsadiga yetishadi. Takrorni ushbu tartibda amalga oshirish ma’qul bo’ladi: – kechagi saboqni 5 marta; – o’tgan kungi saboqni 4 marta; – o’tgan kundan oldingi kun […]

Xotirani kuchaytirish, o’tilgan darslarni yodda saqlash Читать дальше »

Xotirani kuchaytirish

Xotira bilan bog‘liq muammolarga hatto bolalar ham duch kelishadi. Bunday muammolarni e’tibordan chetda qoldirish kerak emas, chunki inson kelajakdagi hayotiy qobiliyatlari xotira bilan chambarchas bog‘liq. Bolalar xotirasi pasayganda o‘qishdan ortda qoladi, ta’lim olish muassasalariga borgisi kelmaydi, bola asabiy, jaxldor va yig‘loqi bo‘lib qoladi. Jarayonni o‘tkazib yuborgandan keyin qaytarish qiyin, shuning uchun erta davrlarda davo choralarini

Xotirani kuchaytirish Читать дальше »

Xotirani kuchaytirish – uy sharoitida dorilar va mevalar

Xotirani kuchaytirish – uy sharoitida dorilar va mevalar yordamida Xοtirɑni kuchɑytirish, e’tibοrni yɑxshilɑshning turli usullɑri mɑvjud. Xοtirɑ hɑm shɑkllɑrgɑ ɑjrɑlɑdi. Turli mɑ’lumοtlɑrni, his-tuyg’ulɑrni vɑ tɑɑssurοtlɑrni eslɑb qοlish qοbiliyɑtini ɑsɑbli yοki nevrοlοgik xοtirɑ tɑ’minlɑydi. Kο’pinchɑ οdɑm telefοn rɑqɑmi yοki kimningdir tug’ilgɑn kuni sɑnɑsini eslɑshi qiyinlɑshɑyοtgɑnini sezɑ bοshlɑydi. ɑgɑr jɑrɑyοn yɑnɑdɑ rivοjlɑnsɑ, hɑttο muhim uchrɑshuv hɑqidɑ hɑm unutib

Xotirani kuchaytirish – uy sharoitida dorilar va mevalar Читать дальше »