1918 – 1939 – yillarda Germaniya.

1918 – 1939 – yillarda Germaniya. R E J A. Birinchi jahon urushining Germaniya uchun oqibatlari. Veymar Respublikasi. “Daues rejasi” Fashizmning hokimiyat tepasiga kelishi. Fashizmning mohiyati. Fashistlarning ichki siyosati.          Germaniya va uning ittifoqchilari Birinchi jahon urushida mag’lubiyatga uchradi. Germaniya urushda 2 mln. dan ortiq qurbon berdi.Yarador bo’lganlar, asirlar va berdarak yo’qolganlarni qoshganda, jami yo’qotish […]

1918 – 1939 – yillarda Germaniya. Читать дальше »