1918 –1939 –yillarda ROSSIYA

1918 –1939 –yillarda ROSSIYA R E J A. Bolsheviklarning kommunistik jamiyati. Fuqarolar urushi va chet el intervensiyasi. SSSRning tashkil etilishi. Industrlashtirish va qishloq xo’jaligini kollektivlashtirish. 20 – 30 yillarda SSSRning tashqi siyosati.          Bolsheviklar o’zlari qurmoqchi bo’lgan yangi jamiyatni kommunistik jamiyat deb ataganlar. Ularning fikricha: bu jamiyat o’z taraqqiyotida ikki bosqichni bosib o’tishi kerak edi. […]

1918 –1939 –yillarda ROSSIYA Читать дальше »