1918 – 1939 yillarda TURKIYA

1918 – 1939 yillarda TURKIYA REJA : Birinchi jahon urushi va Turkiya. 2.Turkiya Respublikasi ichki siyosati. 3.Tashqi siyosat. Turkiya birinchi jahon urushidan mag’lub davlat sifatida chiqdi va katta zarar ko’rdi. 4 yil mobaynida 500 ming kishi o’ldi, 800 mingdan ortiq kishi mayib-majruh bo’lib qoidi.  Antanta armiyasi 1918-yil noyabr oyidayoq mamlakat poytaxti Istambul shahrini ishg’ol etgan […]

1918 – 1939 yillarda TURKIYA Читать дальше »