Atoiy. G’azallar, tuyuqlar & Devoni Shayxzoda Atoiy

Navoiy «Nasoim ul-mahabbat»  («Muhabbat shabadalari») asarida: Mavlono Аtoyi Balxda boʼlur erdi. Ismoil ota farzandlaridindur…oʼz zamonida sheʼri atrok (turkiy tilda soʼzlovchilar) orasida koʼp shuhrat tutti» , deb xabar beradi… ATOIY G’AZALLAR, TUYUQLAR Аtoiy (Аtoyi) 15-asr  Samarqand, Buxoro va Balxda yashagan, turkcha va forchada ijod qilgan mumtoz shoir. Аlisher  Navoiy «Nasoim ul-mahabbat»  («Muhabbat shabadalari») asarida shoir xususida […]

Atoiy. G’azallar, tuyuqlar & Devoni Shayxzoda Atoiy Читать дальше »