Etika kategoriyalari, axloqiy tamoyillar, me’yorlar. Dunyo xalqlarining axloqiy mentaliteti

Etika fanining asosiy kategoriyalari, axloqiy tamoyillar, me’yorlar. Dunyo xalqlariningaxloqiy mentaliteti. Reja: 1. Etika fanining asosiy kategoriyalari. 2. Axloqiy tamoyillar, me’yorlar. 3. Dunyo xalqlarining axloqiy mentaliteti. Axloqning me’yoriy tushunchalari o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, ular quyidagicha: birinchidan, axloqning tushunchalari o‘z mazmuni jihatidan obyektivdir. Ularda kishilarning, baho beruvchi subyektning ongi va irodasidan qat’iy nazar mavjud bo‘lgan hatti-harakatlari, […]

Etika kategoriyalari, axloqiy tamoyillar, me’yorlar. Dunyo xalqlarining axloqiy mentaliteti Читать дальше »