Azmu jazm bilan ish tut (Amir Temur o‘git va yo‘riqlaridan)

Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat’iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir. Kengash ikki turli bo‘lur: biri – til uchida aytilgani, ikkinchisi – yurakdan chiqqani. Til uchida aytilganini shunchaki eshitardim. Yurakdan aytilgan maslahatni esa qalbim qulog‘iga quyardim va dilimga joylardim. Agar ikki xatarlik yoki bir xatarlik ishni qilishga to‘g‘ri kelgudek […]

Azmu jazm bilan ish tut (Amir Temur o‘git va yo‘riqlaridan) Read More »