Hisobot , dalolatnoma, bildirish, tarzidagi matnlarda ifoda uslubi.

Hisobot , dalolatnoma, bildirish, tarzidagi   matnlarda  ifoda  uslubi. Bunday  matnlar  namunasini  tayyorlash.   I.Darsning  tashkiliy  qismi O’qituvchilar  bilan  salomlashaman , o’quv  qurollari  formasini tekshiraman .Navbatchini  ishini   ko’zdan  kechirib   o’quvchilardan   kundalik   yangiliklar  haqida  ma’lumot  beraman. Uyga vazifani  so’rash:                                       I kartoteka 1)Ma’lumotnoma  xususiyati  va  mazmuniga  ko’ra  nechiga  bo’linadi? 2) Xizmat  ma’lumotnomasi  haqida  gapirib  berining ?         […]

Hisobot , dalolatnoma, bildirish, tarzidagi matnlarda ifoda uslubi. Читать дальше »