Bilish darajalari. Hissiy, empirik, nazariy va intuitiv

Hissiy, empirik, nazariy va intuitiv bilish darajalari Hissiy darajadagi bilimning shakllari. Sezgi a’zolari orqali olingan bilim – hissiy bilimlardir. Sezgi a’zolari yoki narsalarning xossalarini sezgi a’zolari sezish va idrok etishi natijasida olingan bilimhissiy bilamdir. Masalan, inson uchayotgan samolyotni ko‘radi va buning nimaligini biladi. Sezgi va idrok. Bilish faoliyatida sezgi – narsalar ayrim xossalarining sezgi a’zolari […]

Bilish darajalari. Hissiy, empirik, nazariy va intuitiv Читать дальше »