Bolalarda timus(ayrisimon bez).

Bolalarda timus(ayrisimon bez). Bular orasida timus alohida o’rin tutadi. Yosh hayvonlarda bezning. olib tashlanishi yoki chaqaloqda uning rivojlanmasligi limfoid kompleksga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Limfatik tugunlar atrofiyaga uchraydi, taloqda eritro- va miyelopoez davom etib turgan bir vaqtda, limfoid follikullar rivojlanishi to’xtaydi, qonda lomfopeniya kuzatiladi, immun tanachalar ishlab chiqarilishi keskin susayadi. Shu sababdan timiusni limfotsitopoez va immunogenezning […]

Bolalarda timus(ayrisimon bez). Read More »