Bolaning qulog‘i og‘risa qanday chora qo‘llash mumkin?

Bolaning qulog‘i og‘risa qanday chora qo‘llash mumkin? Tashqi quloq – quloq suprasi va tashqi eshituv yo‘lidan iborat. O‘rta quloq – chakka suyagi ichida joylashgan bir qancha katakchalardan tashkil topgan. Ichki quloq – yanada murakkabroq bo‘lganligi uchun labirint nomini olgan. Tashqi eshituv yo‘li teri bilan qoplangan va tashqi muhit bilan bevosita bog‘liq. Me’yorda tashqi eshituv yo‘lida […]

Bolaning qulog‘i og‘risa qanday chora qo‘llash mumkin? Читать дальше »