Bo‘ri tanglay (tanglay yorig‘i) va quyon lab (xeylolizis)

Bo‘ri tanglay (tanglay yorig‘i) va quyon lab (xeylolizis) Tanglay o‘rta qismidagi yoriq bo‘lib, embrional rivojlanish davrida tanglay ikki yarmini yoki yuqori jag‘ orolchalarini bir-biriga qo‘shilmasligi natijasida yuzaga keladi. 2500 ta chaqaloqdan bittasida uchraydi. Asosiy sababi embrional davrda yuzaga kelgan genetik mutatsiyalar. Shakllari: • yumshoq tanglayni yopilmasligi • yumshoq va qattiq tanglayni bir qismini yopilmasligi • …

Bo‘ri tanglay (tanglay yorig‘i) va quyon lab (xeylolizis) Читать полностью »