Brauzer ishlashini tezlashtirish

Brauzer ishlashini tezlashtirish Hattoki kuchli shaxsiy kompyuterning baxtli egasi bo‘lsangiz ham, vaqt o‘tishi bilan brauzeringiz baribir qotib ishlashni boshlaydi. Tushkunlikka tushish oldidan o‘qing: buning sabablaridan biri — profil ma’lumotlari bazasining fragmentatsiyasidir. Juda professional terminologiya deysizmi? Hechqisi yo‘q! Mashinani haydash uchun uning ichki tuzilishini bilish muhim emas. SpeedyFox (https://crystalidea.com/ru/speedyfox) — bu brauzer ishlashini tezlashtirish uchun qulay […]

Brauzer ishlashini tezlashtirish Читать дальше »