“Bu yurt barchamizninki”matnini o‘qing va mazmunini ochib beradigan 5 ta savollar tuzing.

O`zbekiston tuprog` ida qadimdan turli elat va qabilalar, millatlar yashagan. Bular sak, massagei, eroniy (forslar), turk, qarluq, qo`ng`irot, mang` it, uyg`ur, tatar kabi yuzga yaqin nomlar bilan ritilgan. Ular birgalikda mehnat qilishgan, yurt ozodligi uchun kurashganlar. Tarixdan bunga ko`plab misollar keliirishiiniz mumkin. Musiaqillik yillarida O`zbekistonda yashovchi millatlar o`rtasida do`stlik yanada mustahkamlandi. Yurtimizda turli millai vakillari …

“Bu yurt barchamizninki”matnini o‘qing va mazmunini ochib beradigan 5 ta savollar tuzing. Читать далее »