Didaktika — pedagogik ta’lim nazariyasi sifatida

MАVZU. DIDАKTIKА — PEDАGOGIK TАЪLIM NАZАRIYaSI SIFАTIDА I. REJА: 1. Didaktika – taʼlim va oʼqitish nazariyasi ekanligi. 2. Didaktikaning maqsad – vazifalari va asosiy tushunchalari. 3. Hozirgi davrdagi didaktika rivojining asosiy yoʼnalishlari. II. MАQSАD. Taʼlim jarayonining ilmiy – nazariy, uslubiy va amaliy asoslarini, yaʼni taʼlim, taʼlim berish, oʼqitish nazariyasining mazmun – mohiyatini bayon qilish. III. …

Didaktika — pedagogik ta’lim nazariyasi sifatida Читать далее »