Eng ko’p qidirilgan so’zlar

Bu yerda qidiruv tizimlarida odamlar internetda qaysi so’zni va qancha vaqt qidirayotganini ko’rishingiz mumkin. Shuningdek shu soatda, shu kunda, shu haftada shu oyda yoki shu yilda eng ko’p qidirilgan so’zlarni ko’rishingiz mumkin. LINK ? trends.google.ru

Eng ko’p qidirilgan so’zlar Читать дальше »