FALAJLIK HAQIDA BATAFSIL

FALAJLIK HAQIDA BATAFSIL Falaj (plegiya) kasalligi👇 1.mushak innervatsiyasi buzilishi bilan xarakterlanadigan patologik holat. Mushaklar kuchi to’liq yoki qisman yo’qotiladi. — 1.Bolalar serebral falaji – perinatal davrda bosh miya anomaliyalari hisobiga surunkali progressiyalanmaydigan kasalliklar guruhi. 2.Uyqu falaji – uyqu davrida mushaklar falaji kuzatilmaydi. #SABABLARI👇 1.Markaziy asab sistemasi buzilishi natijasida, markaziy va periferik qismlardan o’tuvchi harakat markazlari …

FALAJLIK HAQIDA BATAFSIL Читать далее »