Hasharotlar haqida topishmoqlar

Kichkina mitti, Shoxini tirab suv ichdi. (Ari) Zuv-zuv borar, Zuv-zuv kelar. Doston o‘qir, G’alvir to‘qir. (Ari) Uchib yurgan qarg‘aning Inin buzib bo‘lami? (Ari) Tutdan bizga ko‘ylak to‘qir. (Ipak kurti) Ko‘k yeb, oltin o‘raydi. (Ipak qurti) Daraxt shoxida sakson tuxum. (Ipak kurti) Bir qushim bor, suyagi yo‘q. (Kapalak) Qanoti bor, Qoni yo‘q. Tuxum qo‘yar, Soni yo‘q. …

Hasharotlar haqida topishmoqlar Читать полностью »