“Hayot faoliyati xavfsizligi” fanining tashkiliy asoslari.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fanining tashkiliy asoslari.   2-mavzu. Hayot faoliyati xavfsizligi fanining tashkiliy asoslari. 2.1. Ma’ruza mashg‘ulotini o‘qitish texnologiyasi Vaqti – 2 soat Talabalar soni: 30-60 nafar O‘quv mashg‘ulotining shakli  vizual ma’ruzasi O‘qitish texnologiyasi Fan to‘g‘risida yaxlit tasavvur hamda ma’lum yo‘nalishlar bYeradi. Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi 1.  Hayot faoliyati xavfsizligi fanining tarkibiy qismlari. 2. Korxonalarda mehnat […]

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fanining tashkiliy asoslari. Читать дальше »