Kartan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida

Kartan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida QO’LLANILISHI? _Kattalarda, bolalarda, chaqaloqlar va yangi tug’ilgan chaqaloqlarda birlamchi va ikkilamchi karnitin tanqisligini davolash uchun buyuriladi. _Kardiomiyopatiya, miokarditda, yurakning lipidozi, aterosklerozda, ritm va o’zgaruvchanlikni buzilishi. _Ruxiy kasalliklardagi nervli anoreksiya va jismoniy toliqish. _Distsirkulyator, toksik va travmatik ensifalopatiya. _Miya qon aylanishining o’tkir va tranzitor buzilishlari. _Tarqalgan skleroz, xotira buzilishi, dementsiya. …

Kartan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar, narxlar, haqida Читать далее »