Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar

Avval bil, keyin qil. Avval o’rgan, keyin o’rgat. Avom tabib — ofati jon. Avrasang, oqil bo’lar, Bovrasang, botir bo’lar. Aql ko’pga yetkazar, Hunar — ko’kka. Barakat — mag’izda, Hunarli qo’l — og’izda. Baxt belgisi — bilim. Behunaming hunari — yalqovlik. Bilagi zo’r birni yiqar, Bilimi zo’r — mingni. Bilak bilan bitmagan Bilim bilan bitar. Bilgan […]

Ilm, kasb-hunar va ilmsizlik haqida maqollar Read More »