«MALIKA AYYOR» DOSTONI

«MALIKA AYYOR» DOSTONI «Malika Ayyor» ham «Go’ro’g’li» turkumiga kiradigan ko’plab doston- lardan biridir. Asar baxshi Fozil Yo’ldosh tomonidan kuylangan. Doston an’anaviy ravishda muhabbat va     ishqiy sarguzashtlar bilan boshlangan va butun asar davomida sevgiga doir kechinmalar tasvirlangan bo’lsa-da, aslida unda imon-e’tiqod, or-nomus, insoniy iroda, topqirlik, chidam singari ezgu ma’naviy sifatlar hamda bunday fazilatlarga ega bo’lish uchun […]

«MALIKA AYYOR» DOSTONI Читать дальше »