Mustaqillik darsi Fidoying bo’lgaymiz seni O’zbekiston!

Mustaqillik darsi Fidoying bo’lgaymiz seni O’zbekiston! Fidoying bo’lgaymiz seni O’zbekiston!                                                             Dars shiori: Kim edigu kim bo’ldik! Darsning maqsadlari: Ta’limiy: O’zbekiston o’z vaqtida sobiq mustabil tuzumning mahmuriy-buyruqbozlik tizimidan, biryoqlama rivojlangan nochor iqtisodiyotdan, «shok terapiyasi» kabi nomahqul modellardan butunlay voz kechib, mashhur besh tamoyilga asoslangan o’z taraqqiyot yo’lini qat’iy tanlab olgani va dunyoda «O’zbek modeli» …

Mustaqillik darsi Fidoying bo’lgaymiz seni O’zbekiston! Читать полностью »