Notebook qattiq qizisa yoki o’chib qolaversa nima qilish kerak?

Notebook qattiq qizisa yoki o’chib qolaversa nima qilish kerak? Notebook odatda, qattiq qizishi natijasida o’chib qoladi. Bu holat o’zini-o’zi himoyalash funksiyasi asosida amalga oshadi. Bu hususiyat, ya’ni qattiq qiziganda o’zidan o’zi ochib qolish, zamonaviy, sifatli texnikalarda bo’ladi. Bu orqali texnika tashkil etuvchilari, erib ketishdan saqlanilinadi. Hattoki, ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari(ЦОД)dagi serverlarda ham shu hususiyat mavjud, …

Notebook qattiq qizisa yoki o’chib qolaversa nima qilish kerak? Читать далее »