Olov, tutun, chiroq haqida topishmoqlar

Bir savat anor, Hadding bo‘lsa ol. (Cho‘g‘) Bir tovoq qizil olma, Ushlamoqqa hadding borma. (Cho‘g‘) Yalt-yalt etadi, Yamlab ketadi. (O’t-olov) Changaroqdan uchib chiqadi, Qarasa, ko‘zni ko‘r qiladi. (Uchqun) Ko‘k ho‘kiz oldin chiqar, Qizil ho‘kiz quvib chiqar. (Tutun, olov) Ko‘k otim qo‘yivordim, Qizil otim olib qoldim. (Tutun, olov) Taq etdi, taqolon ketdi, Otasi etigini kiyguncha Bolasi […]

Olov, tutun, chiroq haqida topishmoqlar Читать дальше »