O’zbekiston davlat mustaqilligining e’lon qilinishi va uning tarixiy ahamiyati

O’zbekiston davlat mustaqilligining e’lon qilinishi va uning tarixiy ahamiyati SSSR tanazzulga uchragach, O’zbekiston rahbariyati davlat mustaqilligini to’la o’z qo’liga olishga kirishdi.1991— yil 25-avgustda O’zbekiston Prezidentining farmoni e’lon qilindi. Farmonga binoan, Respublika ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizligi Qo’mitasi O’zbekiston SSRning qonuniy tasarmfiga olindi. Respublika hududida joylashgan SSSR ichki ishlar vazirligining ichki qo’shinlari bevosita O’zbekiston Prezidentiga bo’ysundirildi. …

O’zbekiston davlat mustaqilligining e’lon qilinishi va uning tarixiy ahamiyati Читать полностью »